TJÄNSTER / Produkter

Kron och bro

De här restaurationerna är de absolut vanligaste som görs hos oss. Eftersom vi specialiserat oss på zirkonia utgör de ungefär 95 % av vår protetiska produktion. I de fall där det finns en kontraindikation på att använda en helkeramisk lösning eller om det är efter önskemål, tillverkar vi istället CoCr med skiktat porslin. Vi framställer också lasersintrade pelare i CoCr som kan fås maskerade i vald färg. Lasersintringen gör att pelaren blir homogen och passformen superb. Till högestetiska fall anteriort kan pelare i zirkona med fördel användas, dock måste kanalen ha en diameter på minst 1,25 mm. Vid osäkerhet hjälper vi gärna till med materialval.


 

 

Implantat

Här finns vi med dig hela vägen från gipsmodell till färdig produkt. Vi erbjuder allt från singelimplantat till helkäksdito och de allra flesta görs av zirkonia på titanbas. I de fall det finns kontraindikationer för en helkeramisk lösning tillhandahåller vi istället CoCr med skiktat porslin. Även tandköttsersättning skiktar vi vid behov eller efter önskemål. VI har en mycket bred erfarenhet av olika fall, finns minsta osäkerhet eller vid frågor diskuterar vi gärna tillsammans med dig för att hitta en så optimal lösning som möjligt. Vi jobbar med alla typer av implantatmärken, såväl original som eftermarknadsmaterial. Efter färdigställande av större protetiska konstruktioner rekommenderar vi alltid att följa upp med en hård bettskena. Under tillverkningstiden för denna erbjuder vi en tunnare, mjuk skena att använda som skydd under natten.

Glaskeramer

Vid högestetiska fall lämpar det sig ibland bättre med en glaskeram, t ex vid fasader. Vi gör också inlays, onlays och kronor. De senare kan både skiktas och erbjudas som fullanatomiska beroende på önskemål. All tillverkning sker hos oss genom pressning. Vid oklarheter eller osäkerhet kring materialval till specifika fall så hjälper vi gärna till att bistå med kunskap och expertis.

 

Bettskenor, blekskenor och profylaxskenor

Dagens teknik gör att vi kan erbjuda både 3D-printade och frästa bettskenor. De 3D-printade kan fås som lite flexibla medan de frästa är hårda, men framförallt är de utan monomerläckage. Båda teknikerna garanterar en bra passform. I vårt produktutbud finns också både blekskenor och profylaxskenor.

Diagnostisk uppvaxning

Det är kanske inte så ofta en uppvaxning görs längre, men det är ett bra verktyg vid terapiplanering. Uppvaxningen är en service vi är glada att kunna tillhandahålla. I en del fall kan en uppvaxning underlätta i kommunikationen med patienten, men det är också bra att kunna se vad som är möjligt utefter patientens förutsättningar.